VITAAL LEIDERSCHAP

VAN BAAS NAAR LEIDER

Het tijdperk waarin een manager een baas was die zijn wil oplegde, is geweest. Onderzoek toont namelijk aan dat tot 70% van de negatieve stress die werknemers ervaren, wordt veroorzaakt door hun manager!

In een vitale organisatie daarentegen, ervaart iedere medewerker een grote mate van autonomie. Iedereen is er binnen zijn/haar eigen functie als het ware een zelfstandige directeur. ‘Het kenmerk van een leider is, dat deze de mensen binnen de organisatie naar die zelfstandigheid toe coacht.’

‘Een Leider heeft altijd overzicht, heeft altijd tijd en heeft nooit haast.’ Als er een stressvolle situatie dreigt te ontstaan, dan herken je dit en heb je de vaardigheden om weer overzicht te creëren. Hiervoor is zelfkennis noodzakelijk.

Je gaat de zaken leren zien ‘zoals ze zijn’-  zonder ze in te kleuren.  Je wordt optimistischer en aangenamer. Hard werken is er nog steeds bij! Maar alles loopt soepeler en aangenamer. Met aanzienlijk minder inspanning en minder stress, meer bereiken.

WAAROM VITAAL LEIDERSCHAP?

  • Innerlijke rust
  • Meer tijd
  • Meer bereiken met minder inspanning, zowel zakelijk als privé.
  • Stabielere organisatie
  • Betere resultaten
  • Hogere omzet

Het verkrijgen van zelfkennis is essentieel in de ontwikkeling van Vitaal leiderschap. Het is een aangename en soms confronterende manier om als manager inzicht te krijgen in:

  • Wie je werkelijk bent vs. wie je denkt dat je bent.
  • Welke problemen om een oplossing vragen en welke niet.
  • Hoe een organisatie en/of team geleidt kan worden op basis van de werkelijkheid, zonder gehinderd te worden door eigen denkbeelden.

Vitaal leiderschap is waardevol voor iedereen, maar in het bijzonder wanneer je leidinggeeft en/of een invloedrijke functie uitoefent.