Stress is leven

In mijn werk ontmoet ik veel mensen. Clienten, deelnemers van mijn trainingen, deelnemers van cursussen die ik zelf volg, etc. Er zijn twee dingen die ze (inclusief ikzelf) allemaal met elkaar gemeen hebben:

  1. Ze hebben niet in de gaten hoe ongelofelijk groot hun creatieve potentieel is.
  2. Ze ervaren (een deel van) hun belevingswereld als stressvol.

Nummer twee belemmert het zicht op nummer een, dus laten wie die eens wat nader onderzoeken.

Wetenschappelijk gezien wordt (mentale) stress meestal verdeelt in drie categorieën:

  • Controleverlies
  • Streven naar harmonie (het voor iedereen goed willen doen)
  • Gevoel iets tekort te komen

Persoonlijk maak ik het graag nog wat eenvoudiger:

Je ervaart stress wanneer je verwachtingen over het verloop jouw leven niet matchen met de realiteit.

Of wellicht nog simpeler:

Je ervaart stress wanneer het universum zich niet aan jouw spelregels houdt.

That’s it.

Nu kun je ervoor kiezen om allerlei stressmanagement cursussen of protocollen te volgen die je beter in staat stellen met de realiteit om te gaan. In dat geval kies je ervoor om iets te DOEN. Om ‘de symptomen’ van stress te bestrijden.

Iets doen kost energie. En aangezien een ‘tekort’ een van de 3 categorieën van stressoren is, kost het je energie die je mogelijk niet hebt.

Een andere aanpak is om jezelf over te geven aan de grillen van het leven. Volledig te accepteren dat alles precies loopt zoals het hoort te lopen. Dat alle gebeurtenissen, al je acties en al je gevoelens precies verlopen volgens een ‘groter plan.’

Dat er een reden is waarom jij juist nu dit artikel leest?

Mijn ervaring is dat veel mensen het tegenwoordig moeilijk vinden om dit wereldbeeld te accepteren. Sommigen zien het zelfs als iets religieus en sluiten zich er daarom op voorhand al voor af.

Als je het mij vraagt komt dit door een gebrek aan vertrouwen in het leven. Aan een ontkenning van een diepere energie en intelligentie waar wij allemaal een uiting van zijn. Die ontkenning maakt dat je het leven ervaart als ‘iets dat je overkomt’ en dat niet altijd het beste met je voor heeft.

Als jij deze ontkennende gedachten bij jezelf bespeurt, dan nodig ik je uit om de deur op een kier te zetten. Accepteer het beeld van de wereld dat ik voorstel niet, maar beschouw het slechts als een mogelijke optie.

Leven wil leven. Jij bent een expressie van het leven en je boft enorm dat je een bewustzijn hebt waarmee je het mag ervaren. Ook als dat in het moment stressvol voelt.

Liefdevolle groet,

Leroy

Agenda

Op dit moment staan er geen live evenementen gepland.